Meldpunt misstanden strafproces

Omgang met slachtoffers moet ook in de praktijk beter!

Het lijkt dat de positie van slachtoffers in het strafproces steeds sterker wordt. Denk alleen al aan de inspanningen om het spreekrecht uit te breiden. Natuurlijk zijn die verbeteringen mooi en goed, maar in de praktijk gaat nog van alles mis. Dat zit ’m soms in de kleine dingen. Bijvoorbeeld in het glaasje water dat de bode tijdens de rechtszitting inschenkt voor de rechter, officier van justitie, advocaat en verdachte, maar niet voor het slachtoffer. Daarom heeft het Fonds Slachtofferhulp een meldpunt.

Hieronder een klein aantal voorbeelden van de dingen die nog meer regelmatig misgaan:

  • De politie ontmoedigt het doen van aangifte, wil pas later aangifte opnemen of weigert zelfs aangifte op te nemen.
  • Slachtoffers krijgen niet de kans om zich te voegen in het strafproces, waardoor ze schadevergoeding mislopen.
  • Slachtoffers ontvangen belangrijke informatie niet. Bijvoorbeeld over het vrijkomen van de dader.

Belangenbehartiging Fonds Slachtofferhulp

Het Fonds Slachtofferhulp lobbyt voor een betere omgang met slachtoffers in de praktijk van het strafproces. Om dit succesvol te doen is het nodig dat wij weten wat er misgaat. Dus heeft u als slachtoffer of nabestaande een negatieve ervaring in het strafproces? Meld dit ons!

meldpunte

 

 

Ervaringen kunnen gaan over uw contact met allerlei organisaties uit het strafproces, zoals bijvoorbeeld de politie, het Openbaar Ministerie, het Schadefonds Geweldsmisdrijven, het Informatiepunt Detentieverloop en het Slachtofferloket. Maar ook uw algemene melding is welkom.

Wij behandelen geen klachten!

Let op, wij behandelen geen klachten. Uw klacht kunt u indienen bij de betreffende organisatie. Als u er met deze organisatie niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de Nationale ombudsman.