Uw negatieve ervaring

  • Help ook mee

    Al onze inspanningen zijn gericht op empowerment, veerkracht en hoop van slachtoffers. Met uw hulp kunnen we veel voor hen betekenen.

Klik hier als u nog even wilt zien hoe de overheid met slachtoffers in het strafproces hoort om te gaan. Wij behandelen geen klachten. Uw klacht kunt u indienen bij de betreffende organisatie. Als u er met deze organisatie niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de Nationale ombudsman.

Hieronder kunt u uw negatieve ervaring over het strafproces melden. Uw gegevens blijven anoniem en worden vertrouwelijk behandeld.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.