Doneren

  • Belastingvoordeel

    Met een periodieke gift of notariële akte kunt u uw giften aan het Fonds Slachtofferhulp volledig aftrekken van de belasting.

    Lees meer

Uw bijdrage helpt ons om de hulp aan slachtoffers van ongevallen, misdrijven en rampen in Nederland te verbeteren. U kunt eenmalig doneren of ons structureel steunen. Wij zijn blij met iedere bijdrage, klein of groot. Fijn dat u mee wil helpen!

“Het Fonds vult zowel organisatorisch als financieel een duidelijke leemte op. Ik hoop dat u mijn bijdrage gebruikt voor het versterken van het justitieel apparaat.“

De heer J.C. van der Wely, Kaatsheuvel