Doneren

  • Belastingvoordeel

    Met een periodieke gift of notariële akte kunt u uw giften aan het Fonds Slachtofferhulp volledig aftrekken van de belasting.

    Lees meer

Het Fonds Slachtofferhulp helpt slachtoffers van ongevallen, misdrijven en rampen in Nederland. Wij geven hen de juiste hulp om, op basis van hun eigen veerkracht, weer te worden wie ze waren. Uw bijdrage helpt ons om de hulp aan slachtoffers te verbeteren. U kunt eenmalig doneren of ons structureel steunen. Wij zijn blij met iedere bijdrage, klein of groot. Fijn dat u mee wil helpen!

“Het Fonds vult zowel organisatorisch als financieel een duidelijke leemte op. Ik hoop dat u mijn bijdrage gebruikt voor het versterken van het justitieel apparaat.“

De heer J.C. van der Wely, Kaatsheuvel