Nieuws

600.000 euro voor onderzoek naar seksueel misbruik in sport

17 mei 2017

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Lees meer over: seksueel geweld | onderzoek | seksueel misbruik | klaas de vries | seksuele intimidatie

De onafhankelijke commissie die onderzoek gaat doen naar seksuele intimidatie en misbruik in de Nederlandse sport, krijgt daarvoor waarschijnlijk 600.000 euro ter beschikking.

Als het aan het bestuur van NOC*NSF ligt, komt de sportkoepel met een bedrag van 300.000 euro over de brug. Komende maandag zal de algemene vergadering daarover beslissen. Oud-minister Klaas de Vries, die de ‘Commissie De Vries’ voorzit, zal bij die gelegenheid de leden toespreken.

De andere 300.000 euro komt van het ministerie van VWS. Opmerkelijk, daar minister Schippers in februari nog liet weten ervan uit te gaan dat de sport haar eigen verantwoordelijkheid zou nemen.

Schril

De 600.000 euro waarmee de Commissie De Vries het moet doen, steekt tamelijk schril af bij de budgetten waarmee de Commissie Deetman (misbruik in de katholieke kerk) en Commissie Samson (jeugdzorg) aan het werk konden gaan. Zij hadden minstens 2,5 miljoen euro ter beschikking.

Dinsdagochtend zal de Commissie De Vries in Den Haag een persconferentie beleggen met verdere toelichting over het onderzoek dat de omvang van seksuele intimidatie en misbruik in de sport in kaart moet brengen en moet leiden tot concrete adviezen voor sportorganisaties om seksueel grensoverschrijdend gedrag voor te zijn dan wel aan te pakken.

Ook kunnen slachtoffers zich bij de commissie melden met hun verhaal.

Geef een reactie