Nieuws

Uitkomst OPEN: openheid na incidenten vraagt om structurele organisatie

20 mei 2016

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Lees meer over: onderzoek | OPEN | medisch | medische

Openheid bij incidenten is al jaren de professionele norm, en sinds 1 januari 2016 ook een wettelijke eis, maar de praktijk blijkt weerbarstig. Samen met 12 ziekenhuizen hebben onderzoekers van de VU, het AMC en het NIVEL onderzocht op welke manier deze ziekenhuizen vormgeven aan het gedeelde streven naar meer openheid bij medische incidenten. Het OPEN onderzoek waarvan de eerste bevindingen vandaag bekend zijn gemaakt, laat zien dat openheid serieus georganiseerd moet worden. Voorop staat dat de patiënt en de betrokken hulpverlener snel en open met elkaar in gesprek komen en vervolgens ook blijven. Dat gaat niet vanzelf. Fonds Slachtofferhulp financiert het OPEN onderzoek om het open en eerlijk omgaan met klachten en incidenten in de zorg en de opvang van patiënten daarbij structureel te verbeteren.

Patiënten mogen van ziekenhuizen en zorgverleners verwachten dat zij professioneel, en dus open, reageren als er iets mis is gegaan. Openheid vraagt echter om een systematische en georganiseerde aanpak, die niet alleen beter tegemoet komt aan de wensen en behoeften van patiënten, maar die ook voorziet in ondersteuning van de zorgverlener, zodat hij/zij actief en open kan communiceren met de patiënt, professioneel en zo snel mogelijk. Dit onderzoek heeft een stappenplan opgeleverd, wat hierbij behulpzaam kan zijn : “In vier stappen naar een adequate reactie na een incident”.

Behoefte aan goede informatie en ondersteuning

In de Nederlandse ziekenhuizen is veel aandacht voor procedures die openheid over incidenten moeten bevorderen met het doel daarvan te leren. Die openheid is niet alleen een belangrijke voorwaarde voor dit leerproces, maar ook doel op zich voor patiënten. Het onderzoeksteam inventariseerde: ‘Wat werkt er volgens hen wel, en wat niet? Direct na een incident met (mogelijke) gevolgen voor een patiënt, hebben zowel zorgprofessionals als patiënten behoefte aan goede informatie en ondersteuning. Een zorgverlener die geconfronteerd wordt met een incident, reageert al snel door zich te verdedigen en terug te trekken. Begrijpelijk, maar bijna altijd contraproductief. In de 12 ziekenhuizen die aan het OPEN onderzoek meewerkten wordt daarom op verschillende manieren ondersteuning geboden aan zowel patiënten als zorgverleners die betrokken zijn geweest bij een incident. De ondersteuning van de zorgverleners is erop gericht dat zij zo snel mogelijk in staat zijn professioneel, dus open, te praten met hun patiënt. Met dit onderzoek is een belangrijke stap gezet in het verhelderen van de aanpak van openheid in het ziekenhuis. Doel is om op korte termijn de nodige vervolgstappen te zetten in de tweede fase van OPEN.

Geef een reactie