Nieuws | Blog

Eind 2017 in zicht

22 december 2017

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Lees meer over: blog | Sybesma | 2017 | jaar | feestdagen

2017 ligt bijna achter ons. Een jaar waarin er om ons heen veel aandacht was voor slachtoffers en hun naasten. Televisieprogramma’s als ‘Spreekrecht, ‘Misbruikt’ en ‘Verkracht of niet’ waarin slachtofferverhalen werden belicht. Talkshows die slachtoffers uitgebreid aan het woord lieten. Maar bijvoorbeeld ook het intense medeleven vanuit het hele land tijdens de verdrietige zoekacties naar Savannah, Romy en Anne.

We zien dat de maatschappij verhardt en tegelijkertijd brengt slachtofferschap mensen samen. Er wordt een helpende hand geboden. En dat is precies onze filosofie. Want alles wat wij doen draait om de gedachte: ‘als jou iets is aangedaan, is het belangrijk dat je vanuit de maatschappij de helpende hand wordt gereikt’. Het zijn de woorden die onze erevoorzitter prof. mr. Pieter van Vollenhoven al sprak bij onze oprichting in 1989 en die nog steeds van toepassing zijn.

Rechtspositie

Wij hebben ons het afgelopen jaar op verschillende vlakken mogen inzetten voor betere hulpverlening aan slachtoffers en ons hard gemaakt voor een goede rechtspositie. Zo konden we met een extra projectbijdrage van de VriendenLoterij een begin maken met de uitrol van ons nieuwe programma Medische Incidenten en de pilot Casemanagement voor deze slachtoffergroep in de steigers zetten. Ook werden de resultaten gepresenteerd van ons onderzoek naar de strafmaat na ernstige verkeersmisdrijven. Dit maakte het nodige los in de media én politiek en resulteert begin 2018 zelfs in nieuwe wetgeving. Hierdoor zullen verkeersslachtoffers en nabestaanden zich hopelijk meer erkend voelen.

Indrukwekkende campagne

Op het gebied van seksueel geweld startten wij afgelopen jaar de indrukwekkende campagne ‘Als het jou overkomt’ die, toevalligerwijs, samenviel met de online #METOO-beweging. Dit zorgde voor flink wat commotie; uiteenlopende discussies volgden, meer slachtoffers durfden te onthullen en het resulteerde in een verdubbeling van het aantal meldingen bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG). Daarover gesproken: na een lange lobbyperiode kan het CSG binnenkort rekenen op structurele steun vanuit de overheid. Een prachtige mijlpaal. Zeker nu de laatste locatie in Breda eind januari zijn deuren opent, is het geweldig dat het CSG op eigen benen gaat staan. They are here to stay. In 2018 zullen wij ons toeleggen op nieuwe projecten en innovaties. Want ook voor aankomend jaar hebben wij alweer genoeg op stapel staan…

Slachtofferbeleid als speerpunt

Zo weten we bijvoorbeeld uit een eerste kennismaking met de nieuwe minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, dat slachtofferbeleid is bestempeld tot speerpunt voor de komende jaren. Dat is natuurlijk goed nieuws. Want volgend jaar wordt het Wetboek van Strafvordering herzien en daarbij zullen we goed op moeten letten dat de positie van slachtoffers niet verslechtert. Een ander punt dat de aandacht verdient, is het Wetsvoorstel vergoeding van affectieschade dat begin volgend jaar op de agenda van de Eerste Kamer staat. Nederland is nu het enige land dat geen regeling heeft voor een schadevergoeding voor immateriële schade aan nabestaanden van geweldsslachtoffers. We hopen dat de Eerste Kamer akkoord gaat met een nieuwe wet en zullen daar enorm ons best voor doen.

Vooruit kijken

Op het gebied van verkeer gaan we in 2018 de hulp aan mensen die kampen met de gevolgen van een verkeersongeval optimaliseren. Ook zullen we, samen met diverse partijen in ons werkterrein, nieuwe mogelijkheden onderzoeken om de samenleving beter te beschermen tegen wegpiraten en recidivisten.

Zoals aangegeven laten we ook het onderwerp seksueel geweld voorlopig nog niet los. We maken plannen voor de uitrol van een nieuw programma voor jonge slachtoffers van (online) seksueel geweld en het opzetten van een nieuwe bewustwordings- en voorlichtingscampagne.

Voor slachtoffers van medische incidenten wiens leven ingrijpend is veranderd, wordt via onze pilot met een aantal ziekenhuizen, in 2018 hulp geboden op emotioneel, juridisch, financieel en praktisch vlak. Verder zullen we ons komend jaar onder meer bezig houden met de doorontwikkeling van SlachtofferWijzer.nl, plannen rondom het thema Cybervictimology en nog veel meer.

Al ons werk kunnen wij alleen maar doen dankzij onze trouwe donateurs en sponsors. En daar willen wij u, zo op de valreep van het oude jaar, heel hartelijk voor bedanken.  Met uw steun willen wij ook volgend jaar weer proberen om de positie van slachtoffers verder te verbeteren.

Ik wens u en uw dierbaren mooie feestdagen toe en een vooral heel veilig 2018.

Ineke Sybesma

Directeur Fonds Slachtofferhulp

Geef een reactie