Nieuws

Jaarcongres LANGZS – Seksueel misbruik: van hands-on naar hands-off

4 september 2017

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Lees meer over: congres | LANGZS | seksueel geweld | seksueel misbruik | jaarcongres

Op 7 november vindt in Utrecht het jaarlijkse congres plaats van de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS). Het thema dat dit jaar centraal staat is online seksueel misbruik. Een groeiend probleem en daarmee een zeer actueel onderwerp.

Tijdens het congres wordt gekeken naar de status van het delict en waar het heen moet wat betreft wetgeving, rechtspraak en ondersteuning. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor de problematiek en een discussie op gang gebracht. Vanuit verschillende invalshoeken zullen deskundigen het onderwerp bespreekbaar maken. Ook vinden er tijdens het congres tal van workshops plaats en is het voor de deelnemers, waaronder advocaten, juristen en andere professionals en belanghebbenden, mogelijk hun mening kenbaar te maken, kennis te delen en te netwerken.

Jaarlijks organiseert LANGZS een congres voor de advocatenbranche, wat mede wordt betaald door het Fonds Slachtofferhulp. De thematiek die tijdens deze congressen worden behandeld sluiten goed aan bij onze doelstellingen voor het programma Seksueel Geweld.

Bekijk voor meer informatie de website van Stichting LANGZS. U kunt zich hier aanmelden voor het congres.

Geef een reactie