Nieuws

Jubileumcongres LANGZS

7 december 2017

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Lees meer over: congres | LANGZS | online seksueel misbruik | zeden slachtoffers

In het Utrechtse Muntgebouw vond op 7 november het jaarlijkse congres plaats van de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS). Online seksueel misbruik stond als thema centraal tijdens deze jubileumeditie. Een groeiend probleem en daarmee een zeer actueel onderwerp. Tijdens het congres, dat mede mogelijk werd gemaakt door Fonds Slachtofferhulp, werd gekeken naar de status van het delict en waar het heen moet wat betreft wetgeving, rechtspraak en ondersteuning. Hiermee werd aandacht gevraagd voor de problematiek en tegelijkertijd een discussie op gang gebracht. Vanuit verschillende invalshoeken maakten deskundigen het onderwerp bespreekbaar en vonden er tal van workshops plaats. Voor meer informatie
zie www.langzs.nl.

Geef een reactie