Nieuws

Structurele steun landelijke functies CSG toegezegd

20 december 2017

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Lees meer over: centrum seksueel geweld | CSG | seksueel geweld | financiering

Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, heeft onlangs toegezegd de kosten voor de landelijke functies van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) voor zijn rekening te nemen. De afgelopen jaren financierde Fonds Slachtofferhulp deze activiteiten met privaat geld. Onder de landelijke functies vallen onder andere de coördinatie, het landelijk telefoonnummer en de meldkamer, marketing en communicatie, kwaliteitszorg en -ontwikkeling, onderzoek, samenwerking en afstemming met landelijke partners.

De kosten worden in 2018 gedekt door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Aankomend jaar zal de minister, samen met zijn collega van het ministerie van VWS, bekijken waar deze kosten na 2018 kunnen worden ondergebracht. Fonds Slachtofferhulp is blij dat de minister zijn verantwoordelijkheid neemt. Nu steeds meer slachtoffers van aanranding en verkrachting durven te onthullen en de weg naar deskundige hulp weten te vinden, is het goed dat de continuïteit van het CSG is gewaarborgd.

Geef een reactie