Nieuws

Toekomst Centrum Seksueel Geweld in gevaar

15 november 2017

Bron: Fonds Slachtofferhulp

Lees meer over: centrum seksueel geweld | CSG | seksueel geweld | verkrachting | aanranding | als het jou overkomt | financiering

Steeds meer slachtoffers weten de weg naar het Centrum Seksueel Geweld te vinden, zo blijkt uit het stijgend aantal hulpvragen in de afgelopen periode. Maar de financiering van de hulp is niet geborgd. Op dit moment hebben slechts 2 van de 16 CSG locaties structurele zekerheid dat ze kunnen blijven bestaan. Voor het landelijk telefoonnummer 0800-0188 en alle andere belangrijke landelijke taken is vanaf 2018 nog geen geld beschikbaar. Nu de discussie over seksueel geweld in Nederland in de volle breedte wordt gevoerd en steeds meer mensen onthullen, moeten slachtoffers op deskundige hulp kunnen rekenen, vindt het Fonds Slachtofferhulp. De totstandkoming, uitrol, landelijke kosten en campagnes van het CSG betaalde Fonds Slachtofferhulp tot nu toe, als innovatie en vervolgens als overbrugging, met privaat geld.

Ineke Sybesma, directeur Fonds Slachtofferhulp: “Slachtoffers van aanranding en verkrachting hebben recht op multidisciplinaire, deskundige hulp en onderzoek. Nu de weg naar het CSG wordt gevonden, kan de Rijksoverheid deze slachtoffers niet in de steek laten. We doen een dringend beroep op de minister voor Rechtsbescherming om daarvoor verantwoordelijkheid te nemen.”

Verdubbeling meldingen

De bekendheidscampagne die Fonds Slachtofferhulp voor het CSG voerde onder de noemer ‘Als het jou overkomt’ heeft de afgelopen weken geleid tot een verdubbeling van het aantal meldingen. Van gemiddeld 250 in de eerste maanden van dit jaar naar 550 in oktober en tot nu toe vergelijkbare aantallen in november. De toename onderstreept het belang van en de behoefte aan deskundige hulp na aanranding en verkrachting. Pas sinds januari 2017 is er een landelijk dekkend CSG netwerk en het CSG heeft een nog relatief lage naamsbekendheid. De verwachting is dat het aantal meldingen alleen maar verder zal toenemen met een groeiende naamsbekendheid.

Geef een reactie