Vacatures

“Altijd in actie voor slachtoffers”

Slachtofferschap kan grote gevolgen hebben voor jezelf en voor de maatschappij. De juiste hulp, op het moment dat jij die nodig hebt, helpt die gevolgen te bestrijden. Door een combinatie van je eigen veerkracht én de juiste hulp kun je weer worden wie je was. Fonds Slachtofferhulp is fondsenwerver, financier, belangenbehartiger, voorlichter en innovator. We financieren 400 projecten per jaar, wat varieert van individuele noodhulp tot groot wetenschappelijk onderzoek.

We zijn een onafhankelijke particuliere organisatie die opkomt voor de hulp aan en positie van slachtoffers van misdrijven, verkeersongevallen en rampen. We financieren graag innovatieve ontwikkelingen en steunen de stem van het slachtoffer in de vorm van lotgenotenorganisaties, belangenclubs en meldpunten. We wijzen mensen de weg naar hulp via bijvoorbeeld SlachtofferWijzer en hebben een eigen noodfonds voor slachtoffers die door een ernstige gebeurtenis ook financieel in een schrijnende situatie terecht zijn gekomen. Tot slot maken wij ons sterk voor de verbetering van de positie van slachtoffers in wetgeving, politiek en media.

Momenteel hebben wij geen vacatures.