Medische incidenten

Voor slachtoffers van medische incidenten bestaat in Nederland nog niet dezelfde opvang en erkenning als voor slachtoffers van bijvoorbeeld misdrijven. Patiënten die gedupeerde worden van een medisch incident verdienen meer steun en aandacht. Daarom heeft Fonds Slachtofferhulp hiervoor een programma ontwikkeld.

Wij financieren en ondersteunen het leertraject OPEN. Onderzoekers en ziekenhuizen hebben zich verenigd om een open en eerlijke omgang met klachten en incidenten in de zorg te bevorderen.

Ook starten we dit jaar een pilot om patiënten die gedupeerde zijn geworden van een medisch incident bij te staan. Via casemanagement en herstelbemiddeling ontvangen zij (of de nabestaanden) praktische, juridische of psychosociale ondersteuning om hun leven weer op de rit te krijgen.

Daarnaast kijken we op het gebied van letselschade naar mogelijke doorbraken. Zodat gedupeerden niet, zoals nu vaak gebeurt, in een jarenlang gevecht met verzekeraars belanden.

Projecten

Jaarlijks krijgen zo'n 37.000 patiënten te maken met een medisch incident, waarvan er 10.000 blijvend letsel hebben.

Jaarlijks sterven 1.700 Nederlanders door een medisch incident