Medische ongevallen

Voor slachtoffers van medische ongevallen bestaat in Nederland niet dezelfde opvang, erkenning en aandacht als voor slachtoffers van bijvoorbeeld misdrijven. Terwijl er vaak sprake is van heel schrijnende situaties waar hulp hard nodig is. Dit voorjaar zijn de resultaten gepresenteerd van het eerste jaar OPEN, een leernetwerk van 12 ziekenhuizen in samenwerking met onderzoekers van de VU, het AMC en het NIVEL. Fonds Slachtofferhulp heeft dit onderzoek gefinancierd om openheid in de zorg bij medische ongevallen te bevorderen.

De uitkomsten van het onderzoek laten zien hoe er nu binnen de 12 betrokken ziekenhuizen om wordt gegaan met medische ongevallen, welke issues daarbij spelen en de oplossingen die tot op heden bedacht zijn. Ook heeft het OPEN-team op basis van al deze gegevens een overzichtelijk stappenplan opgesteld, waaruit blijkt hoe het beste gehandeld na een medisch ongeval. Het rapport met de eerste resultaten en het stappenplan zijn hier beschikbaar. We blijven OPEN ook in de komende 2 jaar steunen. In die periode wordt het slim toepassen van de verkregen inzichten, in de praktijk verder wordt onderzocht.

Ook op het gebied van letselschade kijken we naar mogelijke doorbraken, zodat slachtoffers sneller en menselijker worden behandeld. Niet zoals nu, jarenlang in een gevecht met verzekeraars te belanden. We subsidiëren onder andere de LetselschadeRaad die de GOMA heeft ontwikkeld, zodat er richtlijnen komen voor een integere en zorgvuldige afhandeling van schadezaken.

Projecten

Jaarlijks krijgen zo'n 75.000 patiënten te maken met een medisch ongeval, waarvan er 6.000 blijvend letsel hebben.

Jaarlijks sterven 2.000 Nederlanders door een medisch ongeval