Seksueel geweld

Tot voor kort stonden slachtoffers na een verkrachting of aanranding in de kou. Door versnippering van de hulpverlening en een gebrek aan nazorg, deden veel slachtoffers geen aangifte en deden zij geen beroep op beschikbare hulp. Met dit programma werken we aan de verbetering van de hulpverlening en de (rechts)positie van slachtoffers van seksueel geweld.

We financieren en ondersteunen bijvoorbeeld de landelijke uitrol van het Centrum Seksueel Geweld (CSG). Hier kunnen slachtoffers van aanranding en verkrachting dag en nacht terecht voor snelle en goede hulp. Wij voerden uitgebreid campagne om het CSG en het landelijke telefoonnummer bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Nu er een centrum is waar slachtoffers van seksueel direct terecht kunnen voor goede zorg, willen we bovendien gaan zorgen dat de pakkans van daders groter wordt.

Ook steunen we de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen bij het uitrollen van een internationaal onderzoek naar slachtoffers van kinderpornografie in Nederland. In het verlengde daarvan onderzoeken we wat het Fonds Slachtofferhulp voor kinderen die slachtoffer worden van kindermishandeling en (online) seksueel geweld in de toekomst zou kunnen betekenen.

Projecten

1 op de 8 vrouwen en 1 op de 25 mannen wordt verkracht.

Film Seksueel geweld

Maak kennis met Dominique. Een sterke vrouw die het slachtoffer werd van verkrachting. Dankzij haar eigen veerkracht en de juiste hulp staat zij weer sterk in het leven.

Factsheet

Meer feiten en cijfers over seksueel geweld? Download de factsheet die wij samen met het Centrum Seksueel Geweld maakten.

80% van de verkrachtingen wordt gepleegd door iemand uit de familie- of kennissenkring