Verkeersongevallen

Een groot deel van de verkeersslachtoffers wordt niet bereikt door de hulpverlening. Daar moet verandering in komen. Daarom zijn we in 2013 een programma verkeersongevallen gestart dat zich specifiek richt op de verbreding en verbetering van het hulpaanbod aan verkeersslachtoffers en hun nabestaanden. Hierin werken we aan het versterken van hun (rechts)positie en faciliteren we lotgenotencontact. Om al deze activiteiten goed uit te kunnen voeren, werken we nauw samen met relevante partners als universiteiten, hulporganisaties, belangenpartijen en overheden.

Dit jaar investeren we bovendien in psychosociale hulpverlening en nemen we de strafmaat bij verkeersmisdrijven onder de loep. We merken dat verkeersslachtoffers en nabestaanden zich onvoldoende gezien voelen door de huidige strafmaat bij roekeloos rijgedrag. We blijven dit onderwerp op de kaart zetten en bekijken hoe we hier verandering in kunnen brengen.

Recent is een proefproject casemanagement afgerond om na te gaan wat persoonlijke begeleiding voor nabestaanden van verkeersslachtoffers kan betekenen. Deze specialisten van Slachtofferhulp Nederland fungeren als spin in het web om nabestaanden zo goed mogelijk bij te staan. De pilot heeft laten zien dat casemanagement voor hen van grote waarde is. Het streven is om dit structureel op te nemen in het hulpaanbod.

Projecten

Jaarlijks belanden zo’n 130.000 mensen op de spoedeisende hulp na een ongeluk.

Film Verkeersongevallen

Maak kennis met Gerard. Hij verloor zijn dochter bij een verkeersongeluk. Hij vertelt over het verdriet en zijn strijd om weer te worden wie hij was.

Ieder jaar vallen op de Nederlandse wegen 600 doden.