Centrum Seksueel Geweld

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) biedt dag en nacht hulp aan iedereen die kort geleden een aanranding of verkrachting heeft meegemaakt. Bij dit centrum kunnen slachtoffers rekenen op medische, psychologische en forensische hulp. Dit voorkomt dat zij iedere keer opnieuw hun verhaal moeten doen en op verschillende plekken hulp moeten zoeken. Goede eerste opvang door specialisten verkleint het risico op medische problemen en psychische klachten aanzienlijk, bovendien vergroot het de pakkans van daders.

Een belangrijke focus van het Fonds Slachtofferhulp ligt dit jaar op hulp na seksueel geweld. Dankzij geld van donateurs, zakenrelaties en een belangrijke bijdrage van de VriendenLoterij kunnen wij tussen 2015 en 2017 de landelijke uitrol van het Centrum Seksueel Geweld realiseren. Inmiddels zijn alle zestien locaties geopend. Met zestien vestigingen verspreid over het hele land is het CSG een landelijk dekkend netwerk waar slachtoffers altijd binnen een uur terecht kunnen.

Snelle en goede hulp helpt erger voorkomen

In het Centrum Seksueel Geweld werken artsen, verpleegkundigen, psychologen en politiemensen nauw samen om goede zorg te bieden. Doel is om steeds meer mensen die een aanranding of verkrachting hebben meegemaakt binnen een week te helpen omdat dit de kans op lange termijn klachten aanzienlijk verkleint. In de eerste week is het bijvoorbeeld vaak mogelijk om sporen vast te leggen die later als bewijs kan dienen. Het is altijd aan de mensen zelf of ze anoniem willen blijven en van welk soort hulp ze bij het CSG gebruik willen maken.

Bekendmaking door campagne

Nu verkrachtingsslachtoffers overal in het land kunnen rekenen op dezelfde deskundige hulp en het landelijk telefoonnummer gelanceerd is, brengt het Fonds Slachtofferhulp de komst van het CSG breed onder de aandacht met naamsbekendheidscampagnes. Iedereen die een aanranding of verkrachting meemaakt, moet weten dat er nu goede zorg is.