Onderzoek strafmaat verkeer

Op basis van allerlei signalen uit de maatschappij denken we dat er een scheefgroei is ontstaan tussen de straffen die worden opgelegd bij verkeersmisdrijven ten opzichte van andere misdrijven. Worden verkeersmisdrijven correct bestraft of niet? Om de feiten op tafel te krijgen, financieren we het onderzoek van Tilburg University naar de strafmaat verkeer.

Soms verschijnt er een bericht in de krant over een geweldsdelict met letsel waarvoor twee of drie jaar cel is opgelegd naast een artikel over een verkeersmisdrijf waarbij de dader ervan afkomt met een taakstraf. Het lijkt erop dat hier geen recht wordt gedaan aan het leed van het slachtoffer of de nabestaande. De afloop is gelijk, de impact op mens en maatschappij is dezelfde. Steeds meer mensen vragen zich af waarom de straffen zo uiteenlopen en dit veroorzaakt maatschappelijke verontwaardiging.

In kaart brengen huidige strafmaten

Het onderzoeksteam van Tilburg University brengt eerst in kaart of de strafmaten in de interne richtlijnen van OM en rechters te laag zijn in verhouding tot de wettelijke mogelijkheden. Ook wordt getoetst of dezelfde begrippen in de verschillende wetboeken anders worden geïnterpreteerd. Tot slot wordt onderzocht wat slachtoffers vinden van de strafprocedure, kwalificatie van het delict, strafeis en het (straf)vonnis bij ernstige verkeersdelicten. Want bij een fair rechtsproces gaat het niet alleen om de strafmaat, maar ook om de manier waarop met de betrokkenen wordt omgegaan. Het onderzoek is gestart in augustus 2015.

Opkomen voor verkeersslachtoffers

De ontwikkeling van de positie van verkeersslachtoffers heeft geen gelijke tred gehouden met die van slachtoffers van veel andere misdrijven. Daarom investeert het Fonds Slachtofferhulp de komende jaren in extra activiteiten voor deze grote groep slachtoffers. Lees ook de column van directeur Ineke Sybesma over roekeloosheid in het verkeer.

Onderzoek afgerond

Uit het onderzoek blijkt ook dat de hoogste schuldgradatie ‘roekeloosheid’ door rechters te weinig wordt toegepast. Het onderzoek geeft een aantal interessante aanbevelingen voor verbetering van de wetgeving, de rechtspraak, het OM en de handhaving. De belangrijkste daarvan is een aanpassing van de wet waardoor verkeersdelicten voortaan kunnen worden veroordeeld als gevaarzetting.

Lees het volledige onderzoeksrapport.

Bekijk ook de themapagina ‘verkeersongevallen’
Lees het onderzoeksrapport ‘Verkeersslachtoffers. Over de strafrechtelijke reactie op (ernstige) verkeersdelicten’