OPEN in de zorg

Open en eerlijke omgang met klachten en ongevallen in de zorg. Dat is wat we willen bereiken met het onderzoeksproject OPEN in de zorg dat het Fonds Slachtofferhulp financiert. Het project is gestart in april 2015.

Ziekenhuizen en wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam en het NIVEL werken samen in het project OPEN om dit te onderzoeken. Wat helpt een slachtoffer nou echt verder? En hoe kunnen zorgverleners elkaar helpen in dat proces? Binnen het project gunnen zij elkaar een kijkje in elkaars keuken.

Een medisch ongeval kan fysiek, emotioneel, financieel en praktisch grote impact hebben. Patiënten en hun naasten kunnen van een medisch ongeval nog jarenlang de gevolgen ervaren. Het blijkt daarbij voor de verwerking veel uit te maken hoe de betrokken zorgverleners zich hebben opgesteld. Dat maakt dat er van zorgverleners in een, ook voor hen, vaak ingrijpende periode veel wordt verwacht op het gebied van communicatie en inlevingsvermogen.

In theorie is veel bekend over hoe de opvang en begeleiding van patiënten en zorgverleners na een ongeval er uit zou moeten zien. Eerder onderzoek wijst er onder andere op dat het coachen van de zorgverlener een groot verschil kan maken in de opvang van patiënten en hun naasten na een ongeval. Veel minder duidelijk is hoe dat in de praktijk kan worden georganiseerd. Ziekenhuizen en wetenschappers werken daarom in OPEN samen om op dit vlak meer ervaring op te doen.

Samenwerking van zorgverleners en wetenschap

OPEN is een netwerk waarin zorgverleners, wetenschappers en andere betrokken partijen samenwerken om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop voorzien kan worden in een adequate omgang met incidenten. De initiatiefnemers van OPEN willen op dit gebied een voortrekkersrol spelen. De inzet van de deelnemende zorginstellingen is dat als er iets mis gaat, patiënten en hun naasten open en eerlijk tegemoet worden getreden, de nodige steun wordt geboden en dat actief wordt gezocht naar mogelijke oplossingen. Zij zijn binnen OPEN met elkaar en anderen voortdurend op zoek naar de beste manier om dit aan te pakken.

OPEN-instellingen geven elkaar en anderen een kijkje in de keuken. Zij bieden inzicht in de wijze waarop zij vorm geven aan openheid na klachten en ongevallen en op zoek zijn naar verdere verbeteringen. Door de wetenschappers van OPEN worden de ervaringen van alle betrokken partijen geïnventariseerd en vastgelegd. Zo is feedback mogelijk en kunnen ervaringen met elkaar worden gedeeld en geëvalueerd.

Financiering verlengd

Op 20 mei 2016 werden de eerste bevindingen van het project gepresenteerd in een rapport. De financiering van dit project is verlengd.

Lees ook de blog van onze directeur, Ineke Sybesma: “Patiënten verdienen openheid, erkenning en excuses na een medisch ongeval”.

Meer informatie over het project en de deelnemende ziekenhuizen vindt u op de website van OPEN in de zorg.

Bekijk ook de themapagina ‘medische ongevallen’