Pilot casemanagement medische incidenten

Gedupeerden van medische incidenten zijn er in grote getale, maar krijgen nog niet de erkenning, opvang en hulp die nodig is. Op basis van enkele aanbevelingen uit eerder wetenschappelijk onderzoek van Fonds Slachtofferhulp en dankzij financiële steun van de VriendenLoterij zijn wij onlangs een pilotproject gestart.

Aan de hand van deze pilot kunnen patiënten die gedupeerde zijn geworden van een medisch incident in de deelnemende ziekenhuizen rekenen op hulp en bijstand van een casemanager. Dit is een onafhankelijk persoon die ondersteuning biedt op praktisch, juridisch en psychosociaal vlak.

Samen met de deelnemende ziekenhuizen en andere betrokkenen zal deze pilot uitvoerig worden geëvalueerd. Het uiteindelijk doel: het realiseren van structurele hulpverlening en opvang voor gedupeerden van medische incidenten.

Interview met Liesbeth Mekkering, slachtoffer medisch icident: “De hulp van mijn omgeving gaf mij vleugels”