Pilot casemanagement en herstelbemiddeling medische ongevallen

Slachtoffers van medische ongevallen zijn er in grote getale, maar krijgen nog niet de erkenning, opvang en hulp die nodig is. Op basis van enkele aanbevelingen uit het OPEN-project en dankzij financiële steun van de VriendenLoterij zijn wij onlangs een pilotproject gestart met een klein aantal ziekenhuizen.

Aan de hand van deze pilot kunnen patiënten die slachtoffer zijn geworden van een medisch ongeval in de deelnemende ziekenhuizen rekenen op hulp en bijstand van een casemanager. Dit is iemand van buiten het ziekenhuis die ondersteuning biedt op praktisch, juridisch en psychosociaal vlak. Ook is herstelbemiddeling onderdeel van deze pilot. hierbij kan, aanvullend op de klachtenfunctionaris in het ziekenhuis, een onafhankelijke bemiddelaar worden ingezet om het gesprek tussen patiënt en zorgverlener weer gaande te krijgen. Herstelbemiddeling draagt bij aan erkenning, emotioneel herstel en waar nodig herstel van vertrouwen.

Samen met de deelnemende ziekenhuizen en andere betrokkenen zal deze pilot uitvoerig worden geëvalueerd. Het uiteindelijk doel: het realiseren van structurele hulpverlening en opvang voor slachtoffers van medische ongevallen.