Hoe gaat het Fonds Slachtofferhulp om met een stornering van een automatische incasso?

Bij een doorlopende incasso voor donatie per maand: als het niet mogelijk is om uw structurele donatie-bedrag te incasseren, dan proberen wij het, indien mogelijk, binnen een maand, na de mislukte incasso-poging opnieuw. Als het wederom niet mogelijk zal zijn uw donatie te incasseren, dan vervalt uw donatie voor die maand.

Bij een doorlopende incasso voor een donatie per kwartaal, halfjaar of jaar: als het niet mogelijk is om uw structurele donatie-bedrag te incasseren, dan proberen wij het, binnen 2 maanden, na de mislukte incasso-poging opnieuw. Als het wederom niet mogelijk zal zijn uw donatie te incasseren, dan vervalt uw donatie voor dat kwartaal, halfjaar of jaar.

Bij een eenmalige incasso: als het niet mogelijk is om uw eenmalige te incasseren, dan proberen wij het, indien mogelijk binnen een maand na de mislukte incasso-poging of in de maand daarop volgend opnieuw. Als het wederom niet mogelijk zal zijn uw donatie te incasseren, dan vervalt uw donatie.