Hoe komt u aan mijn adres?

Wij huren namen en adressen van bedrijven en organisaties die dit soort gegevens ter beschikking stellen. Daarnaast zijn er ook gegevens die u zelf ooit een keer kunt hebben verstrekt doordat u een vragenlijst heeft ingevuld of een donatie heeft gedaan.