Hoeveel heeft het Fonds jaarlijks te besteden?

Het Fonds Slachtofferhulp zet circa 5 miljoen euro om per jaar. In ons jaarverslag kunt u meer lezen over onze inkomsten en uitgaven.