Wat is het salaris van de directeur van het Fonds Slachtofferhulp?

Het salaris van onze directeur is vastgesteld conform de daarvoor bestaande richtlijnen, ‘ de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen’ en ligt ver onder de zogenoemde Balkenende-norm. Het Fonds Slachtofferhulp is voor transparantie in baten en lasten van goede doelen, daarom verwijzen we u graag naar ons jaarverslag, waarin wij een speciale paragraaf hebben opgenomen over het functioneren en loon van onze directeur.