Krijg ik belastingvoordeel als ik geld geef aan het Fonds Slachtofferhulp?

Ja. Doordat het Fonds Slachtofferhulp een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is kunt u belastingvrij schenken aan het Fonds Slachtofferhulp.