Krijgen de bestuursleden van het Fonds Slachtofferhulp betaald?

De bestuursleden van het Fonds Slachtofferhulp krijgen niet betaald. Zij doen hun werk belangeloos, wat betekent dat zij geen loon krijgen en ook geen vergoeding van onkosten. Conform de richtlijn die het CBF stelt aan bestuurders van goede doelen, hebben de bestuursleden bovendien ieder een verklaring ondertekend inzake uitsluiting van belangenverstrengeling of de schijn daarvan.