Krijgt het Fonds Slachtofferhulp geld van de overheid?

Nee, het Fonds Slachtofferhulp krijgt geen geld van de overheid. We zijn afhankelijk van giften uit de samenleving.