In welke periode van de maand incasseert het Fonds Slachtofferhulp?

Wij hebben twee incassomomenten. Afhankelijk van wanneer u donateur bent geworden, incasseren wij op de eerste of op de derde maandag van de maand. In de bevestigingsbrief die u na de machtiging heeft ontvangen, staat wat de ingangsmaand van uw automatische incasso is en wanneer en met welke frequentie wij bij u incasseren.