Worden mijn adresgegevens aan derden verstrekt door het Fonds Slachtofferhulp?

Het Fonds Slachtofferhulp verstrekt geen adresgegevens aan derden. Uw gegevens worden door ons alleen gebruikt voor de uitvoering van het donateurschap. Dat betekent dat wij uw gegevens, tenzij u aangeeft daar geen prijs op te stellen, alleen gebruiken om u post aan u te sturen, of om telefonisch contact op te nemen.